FLC SAM SON GOLF RESORT

​삼선 골프 리조트

 • 퍼블릭 코스

 • 18홀

 • 야간 라운딩 가능

 • 하노이부터 약 2시간 40분 거리

 • 박닌시내에서 약 3시간 40분 거리

 • ​카트인 플레이 불가

   ☎ BOOKING Hotline:

 • SMS booking   KOR(한국인) : 098 1888 165                                                              VIETNAM(베트남) : 0932 765 99
   
  ※.라운딩조건 :

 • 1.티업은 5시 30분부터 가능

 • 2.야간 가능 골프장은 오후 5시 40분 이후 예약 불가  

 • 3.1인 1캐디 적용,2인 1카트 적용

예약안내 및 골프장 상세
HOW TO BOOK & GOLF COURSE DETAIL

​카카오 채널 채팅예약시 꼭 필수 예약 정보를 작성하셔서 보내주시기 바랍니다.

NOTICE & CONDITION/유의사항 및 조건


1.카카오 채널을 통한 예약시 골프장 및 플레이어수와 날자,티업시간대,플레이어 성함 모두,예약자 전번을 꼭 적어주셔야 합니다.
2.이메일 예약시 이름,전화번호,이메일,요청사항(플레이어수와 날자 시간)을 기입하시면 상담사가 유선이나 이메일로 예약 확인 및 확정 여부를 통보해 드립니다.
3.선입금이 필요한 골프 코스 예약시 입금이 확인 되어야만 예약이 확정됩니다.

 • 골프장 위치 - 탄호아 삼선

 • 총 홀수 - 18홀 

 • 총길이 - 7240 yards

 • 골프장 디자인 - Jack Nicklaus

 • 스탠다드 폴 - 72

 • 코스 : 

 • 코스지형 - 평지지형

 • ​오프타임 - 05:30(05:30) ~ 야간가능

​주요특징 - FLC의 아름다운 걸작인 삼선 골프장,바다가 바로 옆에 있는 아름다운 리조트가 있는 골프장으로 많은 관광객들이 이용하는 골프장중 하나입니다.호텔과 리조트가 매력적입니다.~

About  FLC SAM SON GOLF RESORT

ADDRESS GOLF CLUB
FLC SAM SON GOLF RESORT

Address : Thanh Niên, Quảng C, Sầm Sơn, Thanh Hoá 440000 베트남

 Hotline: +84 (0) 237 878 8888

​예약문의
한국인: (+84) 098 1888 165
베트남: (+84) 093 2765 991
사무실: (+84) 02223765 358
이메일: conggolf2018@gmail.com
​이메일: cscxcore@gmail.com
 • CONGGOLF KAKAO CHANNEL
Số 1, đường Hữu Nghị, Khu Công nghiệp, Đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh bắc Ninh, Hà Nội
All right reseved by CONG GOLF,designed from Sungchoon Cho