Inquiry/문의하기

​문의하기

CONG GOLF에 물어보세요!


베트남 골프와 부킹에 관한 모든것이 준비 되어 있습니다. 친절한 상담과 답변을 해드리겠습니다.

CALL US AM 08:00~PM 06:00!

Hotline: KOR(한국인) : 098 1888 165                           VIETNAM(베트남) : 0932 765 99

 

Số 1, đường Hữu Nghị, Khu Công nghiệp, Đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh bắc Ninh, Hà Nội

Google Map 

​예약문의
한국인: (+84) 098 1888 165
베트남: (+84) 0972794394
사무실: (+84) 0972794394
이메일: conggolf2018@gmail.com
  • CONGGOLF KAKAO CHANNEL
Số 1 Đặng Thai Mai, Phường Võ Cường,  Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
All right reseved by CONG GOLF,designed from Sungchoon Cho