VIETNAM GOLF & COUNTRY CLUB

베트남 골프 앤 컨트리 클럽

 • 퍼블릭 코스

 • 36홀

 • 야간 라운딩 가능

 • 호치민에서 약 40분 거리

 • ​카트인 플레이 불가

   ☎ BOOKING Hotline:

 • SMS booking   KOR(한국인) : 098 1888 165                                                              VIETNAM(베트남) : 0932 765 99
   
  ※.라운딩조건 :

 • 1.티업은 5시 30분부터 가능

 • 2.야간 가능 골프장은 오후 5시 40분 이후 예약 불가  

 • 3.1인 1캐디 적용,2인 1카트 적용

예약안내 및 골프장 상세
HOW TO BOOK & GOLF COURSE DETAIL

​카카오 채널 채팅예약시 꼭 필수 예약 정보를 작성하셔서 보내주시기 바랍니다.

NOTICE & CONDITION/유의사항 및 조건


1.카카오 채널을 통한 예약시 골프장 및 플레이어수와 날자,티업시간대,플레이어 성함 모두,예약자 전번을 꼭 적어주셔야 합니다.
2.이메일 예약시 이름,전화번호,이메일,요청사항(플레이어수와 날자 시간)을 기입하시면 상담사가 유선이나 이메일로 예약 확인 및 확정 여부를 통보해 드립니다.
3.선입금이 필요한 골프 코스 예약시 입금이 확인 되어야만 예약이 확정됩니다.

 • 골프장 위치 - 호치민

 • 총 홀수 - 36홀

 • 총길이 - 7106/6946 yards

 • 골프장 디자인 -Chen King Shih / Lee Trevino

 • 스탠다드 폴 - 72/72

 • 코스 : A,B

 • 코스지형 - 평지지형

 • ​오프타임 - 05:30(05:30) ~ 야간 가능

​주요특징 - 호치민 시내에서 가장 가까운 위치에 있는 골프장으로 가장 많은 골퍼들이 찾는곳.2개의 챔피언쉽 코스로 난이도가 있는편이며 쁘른 레벨의 그린과 페어웨이 중간에 있는 고목 나무가 인상적인 골프장
ADDRESS GOLF CLUB
VIETNAM GOLF & COUNTRY CLUB
​예약문의
한국인: (+84) 098 1888 165
베트남: (+84) 093 2765 991
사무실: (+84) 02223765 358
이메일: conggolf2018@gmail.com
​이메일: cscxcore@gmail.com
 • CONGGOLF KAKAO CHANNEL
Số 1, đường Hữu Nghị, Khu Công nghiệp, Đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh bắc Ninh, Hà Nội
All right reseved by CONG GOLF,designed from Sungchoon Cho