BRG KING'S ISLAND GOLF CLUB

​동모 킹스아일랜드 골프장

 • 퍼블릭 코스

 • 54홀 코스

 • 야간라운딩 불가

 • 하노이부터 약 1시간 20분거리

 • 박닌시내에서 약 2시간 거리

 • ​카트인 플레이 가능

   ☎ BOOKING Hotline:

 • SMS booking   KOR(한국인) : 098 1888 165                                                              VIETNAM(베트남) : 0932 765 99
   
  ※.라운딩조건 :

 • 1.티업은 5시 30분부터 가능

 • 2.야간 가능 골프장은 오후 5시 40분 이후 예약 불가  

 • 3.1인 1캐디 적용,2인 1카트 적용

예약안내 및 골프장 상세
HOW TO BOOK & GOLF COURSE DETAIL

​카카오 채널 채팅예약시 꼭 필수 예약 정보를 작성하셔서 보내주시기 바랍니다.

NOTICE & CONDITION/유의사항 및 조건


1.카카오 채널을 통한 예약시 골프장 및 플레이어수와 날자,티업시간대,플레이어 성함 모두,예약자 전번을 꼭 적어주셔야 합니다.
2.이메일 예약시 이름,전화번호,이메일,요청사항(플레이어수와 날자 시간)을 기입하시면 상담사가 유선이나 이메일로 예약 확인 및 확정 여부를 통보해 드립니다.
3.선입금이 필요한 골프 코스 예약시 입금이 확인 되어야만 예약이 확정됩니다.

About  PHEONIX GOLF RESORT

 • 골프장 위치 - 손떠이

 • 총 홀수 - 54홀

 • 총길이 - 

 • 골프장 디자인 - Nicklaus Design

 • 스탠다드 폴 - 72

 • 코스 : 킹스코스,마운틴코스,레이크코스

 • 코스지형 - 평지 지형 및 힐지형

 • ​오프타임 - 05:30(05:30) ~야간불가

​주요특징 - BRG 계열의 잭니클라우스 디자인으로 하노이 인근의 인기 많은 골프장중 하나로 보트타고 클럽하우스로 들어가는 재미가 있는 골프장.최근 킹스코스 추가로 총 54홀을 갖추고 있으며 인근 피닉스 골프장과 함께 골퍼들의 사랑을 많이 받고 있는 골프장입니다.
ADDRESS GOLF CLUB
BRG KINGS ISLAND GOLF RESORT

Address : Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội, Việt Nam

 Hotline: (+84 24) 3368 6555   Fax:(+84 24) 3368 6606

​예약문의
한국인: (+84) 098 1888 165
베트남: (+84) 093 2765 991
사무실: (+84) 02223765 358
이메일: conggolf2018@gmail.com
​이메일: cscxcore@gmail.com
 • CONGGOLF KAKAO CHANNEL
Số 1, đường Hữu Nghị, Khu Công nghiệp, Đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh bắc Ninh, Hà Nội
All right reseved by CONG GOLF,designed from Sungchoon Cho