lady for golf promotion

  • 헤론레이크 골프장(빈푹)  

       화요일: 1,100,000 vnd 목요일: 1,100,000 vnd

  • 다이라이 골프장(빈푹)  

       수요일: 1,320,000 vnd 금요일: 1,320,000 vnd

  • BRG 레전드 골프장(속선-하노이)  

       

  • 땀다오 골프장(빈푹)  

       목요일: 1,500,000 vnd 

  • 스톤밸리 골프장(낌방-하남)  

       화요일: 1,200,000 vnd 목요일: 1,200,000 vnd

  • 스카이레이크 골프장-스카이코스(거주증유)  

      

※ 가격 - 그린피포함,캐디피포함,1/2카트비 포함 , 캐디팁 별도

​예약문의
한국인: (+84) 098 1888 165
베트남: (+84) 0972794394
사무실: (+84) 0972794394
이메일: conggolf2018@gmail.com
  • CONGGOLF KAKAO CHANNEL
Số 1 Đặng Thai Mai, Phường Võ Cường,  Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh, Việt Nam
All right reseved by CONG GOLF,designed from Sungchoon Cho