top of page

Inquiry/문의하기

​문의하기

제출해주셔서 감사합니다!

logo tee 1-1.png

CONG GOLF에 물어보세요!


베트남 골프와 부킹에 관한 모든것이 준비 되어 있습니다. 친절한 상담과 답변을 해드리겠습니다.

CALL US AM 08:00~PM 06:00!

Hotline: KOR(한국인) : 098 1888 165                           VIETNAM(베트남) : 0985 758 522

 

Số 1, đường Hữu Nghị, Khu Công nghiệp, Đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh bắc Ninh, Hà Nội

Google Map 

bottom of page